አንቀጽ 10


የሕገመንግስቱ አንቀጽ 10፡ ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች
1-➢ሰብዓዊ መብቶችና ነጻነቶች ከሰው ልጅ ተፈ ጥሮ የሚመነጩ፣
2-➢የማይጣሱና የማይገፈፉ ናቸው። የዜጐች እና የሕዝቦች ሰብዓዊና ዴሞክራሲ ያዊ መብቶች ይከበራሉ።

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.