በ1996 ዓ.ም የወጣውን የወንጀል ህግ አንቀጽ 32(1)(ሀ)(ለ) 35:38 እና የሽብር ወንጀልን ለመከላከል እና ለመቆጣጠር የወጣውን አዋጅ ጥቁር 1176/2012 አንቀጽ 6(2) ን በመተላለፍ ተብለው በፖለቲከኞች ላይ የቀረበው ክስ።


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.